Browary Warszawskie – pozwolenie na budowę dla pierwszego budynku biurowego